In English

Projektträff i brandpräglade hälsingeskogar

nov 11 9:39 av kommunikationsansvarig

Norra Hälsingland är ett av Gävleborgs viktigare områden när det gäller brandpräglade skogar. Här samlades Life Taigas regionala projektledare för en tredagars exkursion i slutet av oktober. Som värd stod Andreas Wedman som är Taigas projektledare i Gävleborgs län.

 

 

Man bakifrån. Han har en svart keps på sig med skärmen bakåt.

 

I norra Hälsingland finns flera stora tallskogsområden och här finns ytor med fina lövbrännor. Trakten är ett av länets bästa när det gäller brandgynnade insekter. Tre större sammanhängande områden med brandpräglade tallskogar är skyddade eller på väg att bli skyddade. Det är Hagåsen, Stensjön-Lomtjärn och Måndagsberget. Utöver dessa finns flera mindre naturreservat där skogen har brunnit genom åren.

Flera brandhistoriska studier är genomförda i området. De visar på ett historiskt brandintervall på cirka 40 år. Normalt ligger sista brandåret omkring 1870 i områdets skogar, ungefär samtidigt som de också påverkades kraftigt av skogsindustrin.

 

 • Ett tiotal människor och två hundar i skogsglänta.
 • Vit-beige hund står på en sten.
 • Grön mossa på en trädstam.

 

2008 ägde två större vildbränder rum i norra Hälsingland, Skånbranden på ca 160 hektar och Hasselabranden på drygt 800 hektar. Under de senaste fem åren har Länsstyrelsen i Gävleborgs län genomfört några naturvårdsbränningar i området, och fler är planerade.

Hasselabännan

Första anhalt på exkursionen var Hasselabranden. Området utanför Hassela drabbades av en stor vildbrand i slutet av maj 2008. Branden pågick i över en vecka och hann sprida sig över 800 hektar innan den kunde släckas. Effekterna av branden varierar kraftigt beroende på att brandintensiteten var olika över området. Brandvädret var extremt med framförallt rekordlågt RH och rekordhögt FFMC.

 

 

Tabell.

 

Ambitionen är att delar av Hasselabrännan ska bli naturreservat.

Lomtjärn

Dag två på exkursionen inleddes med ett besök i naturreservatet Lomtjärn. I ett fyra hektar stort område genomfördes länets första naturvårdsbränning inom Life Taiga den 2 juli 2015. Men redan 2011 genomfördes en bränning i en annan del av naturreservatet. Inför båda bränningarna gjordes en del förarbete året innan. Bland annat röjdes en del yngre gran och ett antal myrstackar brändes för att undvika problem vid eftersläckningen.

 

 • Svarta trädstammat på marken.
 • Tiotal människor i skog.
 • Sotiga bara rötter.
 • Sotig stubbe.
 • Höstlig skog vid tjärn.

 

Stensjön

Stensjöns naturreservat är en av de största och finaste brandpräglade skogarna i Gävleborgs län. Här finns Sveriges 3:e äldsta kända tall, snart 700 år gammal. Väster om det befintliga naturreservatet finns skogar som redan är Natura2000-områden. De ägs nu av Naturvårdsverket och ska på sikt ingå i det nya Stensjöns naturreservat. Här planerar Länsstyrelsen i Gävleborgs län att genomföra en naturvårdsbränning som ska ingå i Life Taiga.

Skånbrännan

Samtidigt som det brann i skogarna utanför Hassela 2008 startade även en skogsbrand öster om Skån. Branden pågick i tre dagar och resulterade i 160 hektar bränd skog. I Skånbranden blev trädmortaliteten något lägre jämfört med Hasselabranden och efterlämnade flera levande brandpräglade bestånd. Två mindre områden har lämnats orörda efter branden och ambitionen är att området ska skyddas långsiktigt.

Hagåsen

Sista anhalten under dag två blev Hagåsen. Naturreservatet är ett av de naturskogsområden i Gävleborgs län som är mest opåverkat av människan. I den norra delen finns näst intill orörda områden med tall. De äldsta träden är upp till 500 år gamla och många av dem har märken efter tidigare skogsbränder.

 

 • Stort hål i trädstam.
 • Spår av insekter på trädstam.
 • Tiotal människor i skog vid tjärn.
 • Tiotal människor i skog.
 • Döda träd på marken.
 • Bark som faller av stam.
 • Ticka på stam.

 

För att behålla de naturvärden som skapas av återkommande bränder genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i den västra delen av naturreservatet sommaren 2006. Bränningen 2006 var den första som genomförts av Länsstyrelsen i Gävlebors län. Tanken var även att genomför en bränning inom Life Taiga sommaren 2016 men blöt mark och stark vind satte stopp för det.

Gröntjärn

Dag tre inleddes vid vackra Gröntjärn. Tidigare har det varit tillåtet med skogsbruk i naturreservatet och det har mest uppmärksammats som ett område med höga geovetenskapliga värden och höga värden för friluftslivet. Nu finns mer kunskap om områdets skogliga naturvärden. Här finns mosippa, raggbock och skrovlig flatbagge, samt en nyligt uppmärksammad marksvampsflora. En ny skötselplan för området är ute på remiss och där föreslås naturvårdsbränning som skötselåtgärd.

 

 

 

Naturreservatet är inte ett Natura2000-område, alltså inte aktuellt inom projektet.

Lappkullen

Resan avslutades med ett besök i Lappkullen. Naturreservatet ligger i en trakt där skogsbränder tidigare var vanliga, vilket har satt tydlig prägel på skogslandskapet. Många av de levande tallarna har skador efter tidigare skogsbränder, så kallade brandljud. På vissa av tallarna kan man se spår av upp till fyra bränder. Den senaste branden inträffade på 1970-talet. I området finns flera arter som är beroende av regelbundna skogsbränder. Länsstyrelsen i Gävleborgs län planerar därför att genomföra naturvårdsbränningar i delar av området för att se till att skogen även på sikt påverkas av brand.

 

 

Området är inte ett Natura2000-område och ingår inte i Taiga-projektet.

 

» Till nyhetsarkivet