In English

Emil Persson reflekterar över bränningen i Singeltorps fly

okt 18 11:26 av kommunikationsansvarig

September månad bjöd på mycket torrt och varmt väder i stora delar av landet. På Länsstyrelsen i Kronobergs län kunde projektledningen för Life Taiga även konstatera att luftfuktigheten var låg med värden som var så pass gynnsamma att det skulle vara möjligt att genomföra en naturvårdsbränning.

 

Informationstavla framför mark som ryker.
Naturvårdsbränningen i naturreservatet Singeltorps fly genomfördes den 14 och 15 september.

 

-Det fanns några frågetecken kring att bränna så här sent på säsongen då risken för att målen för bränningen inte skulle uppfyllas. Men de första synliga resultaten ser ut att bli mycket bättre än förväntat och målen ser ut att uppfyllas vad gäller avbränd yta och döda träd, säger Emil Persson som är Life Taigas regionala projektledare i Kronobergs län.

 

Man på skogväg ser ut över mark som ryker.
En naturvårdbränning är noga planerad med tydliga avgränsningar.

 

Sent in på säsongen är humusen* torrare betydligt djupare ner i marken. Det innebär att mer av det övre jordlagret brinner vid en bränning och att mer mineraljord* kommer fram. Blottad mineraljord gillas av flera örter, marksvampar, insekter och av asp.

 

Tiotal personer i neongula västar står längs skogsväg.
Elever från Stora Segerstads naturbrukscentrum besökte naturreservatet för att lära sig mer om naturvårdsbränning.

 

-Det blev betydligt mindre med blottad mineraljord i de bränningar vi gjorde i maj, då humusen inte var lika upptorkad på djupet som nu på hösten. Alltså något att tänka på när vi utför naturvårdsbränningar för att maximera eldens positiva effekt, säger Emil Persson.

 

Rökigt skogslandskap.
Röken lägger sig efter avslutad bränning.

 

Mineraljord är det jordlager som ligger underst i naturlig mark. Den består av eroderad mineral, alltså nedbruten sten. Det finns få levande organismer och organiskt material i mineraljord.

Humus består av nedbrutna växt- och djurdelar som inte längre kan identifieras. I naturlig mark hittar du humusen överst i marklagret.

» Till nyhetsarkivet