In English

Länsstyrelsen i Kalmar gör ännu en höstbränning

sep 20 8:32 av kommunikationsansvarig

Efter att ha genomför en lyckad naturvårdbränning i torsdags förra veckan planerar Länsstyrelsen i Kalmar att göra ytterligare ett försök. Planen är att under tisdagen eller onsdagen bränna i naturreservatet Bödakusten östra i Borgholm kommun. Bränningen omfattar cirka 27 hektar och har brandsäkra gränser i form av vägar.

Höst innebär att det råder hög luftfuktighet nattetid och tändningsbeslutet kan skjutas fram till onsdag efter dagens provantändning. Tändning är dock beräknad att starta vid lunchtid och sedan fortgå under eftermiddagen. Under bränningen kommer det kontinuerligt att läggas ut information på Länsstyrelsen i Kalmars Facebooksida.

Prognosen för vindriktning gör att vi kan förvänta oss röklukt i Grankulla by med omnejd. Efter att lågorna slocknat bevakar Länsstyrelsen brännan och dess omgivningar tills all glöd har slocknat.

Det definitiva beslutet om bränning genomför idag eller i morgon tas av bränningsledare Tomas Aronsson på plats i området under tisdagen.

» Till nyhetsarkivet