In English

Tvådagars naturvårdsbränning i Uppvidinge kommun

sep 14 9:03 av kommunikationsansvarig

Idag och i morgon torsdag planerar Länsstyrelsen i Kronobergs län att genomföra en naturvårdsbränning i Naturreservatet Singelstorps fly i Uppvidinge kommun. Tändning idag är beräknad att starta runt middagstid för att sedan fortgå under eftermiddagen. Under onsdagskvällen kommer bränning att avstanna för att sedan fortsätta dagen därpå, även då med start vid middagstid. Bränningen beräknas sen att vara avslutad på torsdagskvällen. Området som ska brännas är cirka 27 hektar.

Vindarna de här två dagarna beräknas vara svaga, och det innebär att röken från bränningen kan komma att stiga nästan rakt upp och därför synas på långt håll. Vindriktningen beräknas vara växlande så det är det svårt att förutsäga var röklukt kommer att kännas. Mest troligt är att den drar mot ost-nordost under eftermiddagen, vilket innebär att röklukt kan komma att märkas ibland annat i Sävsjöström, Ålatorp, Älghult, Hageskruv och Svartshult i Uppvidinge kommun. På torsdagen kan vinden vända och röken dra mot nordväst och då kännas främst i Singelstorp och Lenhovda.

Så här års är luftfuktigheten mycket hög under natten. Därför kommer brännan att få glöda tills den slocknat av sig självt. Länsstyrelsen bevakar brännan med omgivningar regelbundet efter bränningen tills man har tre rökfria dagar.

Eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av under bränningen riskerar träd att falla ljudlöst, särskilt om det blåser. Därför uppmanar Länsstyrelsen allmänheten att vara mycket försiktig om man besöker området efter bränningen.

Länsstyrelserna har som rutin att kontakta Sveriges Radios Trafik och Service i och med att bränningen startar och om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning.

Under hela bränningen har bränningsledningen kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Uppvidinge kommun och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen.

Syftet med bränningen i Singelstorps fly är att minska mängden gran och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktiva för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. De flesta tallarna förväntas överleva branden.

» Till nyhetsarkivet