In English

Boreal Restoration Tour i Baltikum

aug 31 9:04 av kommunikationsansvarig

Under ett par dagar i mitten av augusti reste biologer och naturvårdare från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen runt med buss i Baltikum för att titta på restaurerade naturmiljöer. De fem länderna har ett gemensamt ansvar att skydda och vårda EUs nordliga naturtyper, så kallad boreal natur. Genom att lära av varandras erfarenheter ska länderna bli bättre på att planera och genomföra restaureringar av skyddad natur.

Med på resan, som enda svenska deltagare, fanns Andreas Wedman som är regional projektledare för Life Taiga i Gävleborgs län.

I boreala skogar har skogsbränder genom tiderna haft en avgörande roll som naturlig störning. I Baltikum finns dock fortfarande regler som hindrar naturvårdare att genomföra naturvårdsbränningar. De baltiska naturvårdarna arbetar hårt för att kunna komma igång med naturvårdsbränningar i framtiden. Nu har man genomfört några projekt där man på mekaniskt väg skadar och dödar en del träd för att få den att mer likna en naturlig skog.

-Det är relativt lätt att  skapa mer död ved på det här viset, men det går inte att uppnå samma resultat som när man eldar skog på riktigt, säger Andreas Wedman.

 

 

Trädstam där del av barken har avlägsnats.
Kan man inte genomföra naturvårdsbränningar i tallskog kan eldens effekter härmas. Här har man skadat och fällt tallar för att glesa ur skogen och skapa död ved. Foto: Andreas Wedman

 

På resan besöktes också många våtmarker som restaurerats. Många torvmarker och högmossar har dikats används som torvtäkter. Nu återställer man sådana genom att gräva igen dikena och återställa den naturliga hydrologin.

-Det är både intressant och värdefullt att besöka kollegor från grannländerna som ju ofta arbetar med liknande uppgifter som oss. Vi pratade en hel del om naturvårdsbränning vilket de hoppas kunna börja genomföra i framtiden i Baltikum, berättar Andreas Wedman.

 

 

Ett tiotal personer, en har ett paraply uppfällt, står bland träd.
Bilder från Gaujas nationalpark i Lettland. På sikt hoppas man kunna genomföra naturvårdsbränningar här. Foto: Andreas Wedman
» Till nyhetsarkivet