In English

Life Taiga ger resultat

jul 05 12:47 av kommunikationsansvarig

Hittills har två av sju planerade naturvårdsbränningar genomförts inom projektet Life Taiga i Södermanlands län.

Den 12 maj förra året genomfördes en bränning i Fjällmossens naturreservat i Nyköpings kommun, med mycket lyckat resultat. Efter några månader hade åtminstone 1300 plantor av svedjenäva och ett 50-tal brandnävor grott. Nu under försommaren året efter blommar de plantor som övervintrat.

 

Liten lila blomma.
Svedjenävan blommar i Fjällmossens naturreservat den 22 juni 2016. Foto: Per Folkesson

 

Den tretåiga hackspetten, som är ovanlig i länet och starkt gynnad av bränning då den letar insektslarver under barken på brandskadade träd, kunde observeras i området under hela vinterhalvåret.

 

Grå-vit-svart fågel med spetsig näbb på en trädstam.
Tretåig hackspett i det naturvårdsbrända området i Fjällmossen, januari 2016. Foto: Per Folkesson

 

I naturreservatet Fräkenkärret, även det i Nyköpings kommun, genomfördes en naturvårdsbränning den 24 maj i år. Nu efter en månad har de första svedjenävorna tittat upp.

 

 

Gröna blad på sotig mark.
Groende svedjenäva i Fräkenkärrets naturreservat den 28 juni 2016. Foto: Per Folkesson

 

-Det kommer att bli mycket intressant att fortsätta följa utvecklingen i de brända områdena, där det bland annat planeras inventeringar för att studera brandgynnade insekter, säger Per Folkesson, regional projektledare för Life Taiga i Södermanlands län.

» Till nyhetsarkivet