In English

Naturvårdsbränning i Ånge kommun

jun 13 10:56 av kommunikationsansvarig

Under måndagen genomför Länsstyrelsen i Västernorrland en av tre planerade naturvårdsbränningar i naturreservatet Jämtgaveln i Ånge kommun.

Bränningsområdet Bodmyran är en cirka 40 hektar stor gles, stenbunden tallskog.  Det är länge sen det brann här sist så dagens naturvårdsbränning är en god möjlighet att skapa förutsättningar för mycket värmekrävande arter så som till exempel raggbock och citronticka.

Strax intill bränningsområdet rinner Värsjöbäcken, ett värdefullt vattendrag med bland annat flodpärlmussla. Uppföljning av naturvårdsbränningens kortsiktiga samt långsiktiga effekter på bäcken sker med bland annat vattenkemiprover, bottenfaunaprovtagning och elfiske.

 

» Till nyhetsarkivet