In English

Kronobergs landshövding deltog i naturvårdsbränning

jun 03 10:59 av kommunikationsansvarig

Intressant och lärorikt. Så sammanfattar landshövding Kristina Alsér hur hon upplevde att det var att delta i den naturvårdsbränning som genomfördes i naturreservatet Årshultsmyren, cirka fem kilometer söder om Lidhult, i Ljungby kommun. Naturvårdsbränningen var en del i det nationella EU-projektet Life Taiga.

-Trots att jag redan innan hade god information om vad naturvårdsbränning är och hur den utförs så blev jag imponerad av den totala kontroll som råder under bränningsdagen. Allt från hur väl förberett arbetet är till hur lugnt och stilla bränningen genomförs, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Precis som stora delar av landet har även Kronobergs län haft ett par dagars värmebölja och under onsdagen kröp termometern upp mot 28 gradersstrecket. Dagen innan, den sista maj, hade Räddningstjänsten lagt ett eldningsförbud över Ljungby kommun.

Naturvårdsbränningen kunde genomföras efter att Räddningstjänsten medgett ett undantag från eldningsförbudet. Detta trots att en vildbrand startade i naturreservatet kvällen innan. Området som brann var stort som två fotbollsplaner och låg på en högmosse en kort bit ifrån bränningsområdet. Branden, som tros ha orsakats av ett blixtnedslag, kunde släckas av Räddningstjänsten.

-Det måste vara riktigt torrt för en bränning ska få de naturvårdande effekterna vi vill uppnå, säger Emil Persson, regional projektledare för Taiga i Kronobergs län.

Från början fanns inga planer att landshövdingen skulle delta.

-Jag fick en lucka i min kalender och en inbjudan att delta i naturvårdsbränningen och det var inget svårt beslut att tacka ja. Det är viktigt att kunskapen om varför vi gör detta ökar och då gäller det att även jag som ytterst ansvarig för verksamheten har den kunskapen. Att naturvårdsbränning är nödvändigt för många arters överlevnad. Och att själv ha varit med och dragit slang och vattnat kanter längs brandgränserna känns jättebra , säger Kristina Alsér.

 

Kvinna i gul öppen skjorta och gul hjälm håller en tändkanna.
Kronobergs läns landshövding Kristina Alsér i Taiga-skjorta och med bränningskanna.
» Till nyhetsarkivet