In English

Flera län har genomfört naturvårdsbränningar i veckan

maj 13 13:57 av kommunikationsansvarig

Medan det fortfarande råder skoterföre i landets norra delar ångar våren på för fullt i de södra. Det gör att under den gångna veckan har flera län haft bra förutsättningar för att genomföra naturvårdsbränningar.

Först ut den här veckan blev Gävleborgs län som genomförde en lyckad bränning i Färnebofjärdens nationalpark. Mer om den bränningen kan du läsa här.

I Östergötland genomfördes naturvårdsbränningen tillsammans med Boo egendom under tisdagen. Området, en skogbeklädd myrholme i Kärnskogsmossens naturreservat ligger i Motala kommun på gränsen mot Örebro län. Bränningen av den 15 hektar stora skogsholmen genomfördes vid mycket höga uttorkningsförhållanden. Det ställde höga krav på en försiktig och nyanserad antändning för att naturvårdsmålen skulle nås.

-Relativt många av de jämnåriga tallarna har dött eller fått brandskador samtidigt som branden verkat på djupet i marken. Målet att restaurera den täta skogen till en varierad tallskog med luckor och uttunnade jordlager där lövträd och nya tallar kan gro har uppnåtts, säger Annika Forsslund, biolog och ansvarig för bränningen i Kärnskogsmossen.

 

 

De fortsatt torra förhållandena i Östergötland innebär även att efterbevakningspersonalen måste vara alerta och uppmärksamma. Även i Kronobergs län var det mycket torrt. Här genomfördes under torsdagen en bränning i Storasjö naturreservat i Uppvidinge kommun.

-Naturvårdsbränningen genomfördes under eldningsförbud i länet. Därför anlitade vi en person som övervakade närliggande områden med en drönare. Drönaren gav oss ytterligare säkerhet som komplement till vår personal på marken, säger Emil Persson, regional projektledare i Kronobergs län.

 

 

Under torsdagen genomförde även Länsstyrelsen i Västmanland en naturvårdbränning. Arbetet i naturreservatet Lappland i Skinnskattebergs kommun drog igång runt tiotiden på morgonen och avslutades fram mot kvällen. Precis som vid alla bränningar har det funnits efterbevakningspersonal i bränningsområdet under natten för att släcka eventuella lågor som kan blossa upp. Här föll dessutom ett lätt regn under fredagsmorgonen som hjälper till att hålla eventuella lågor borta.

 

  • Sotiga träd i solsken och mark som ryker.
  • Man i gul sjkorta håller en röd brännkanna och blickar ut över låga lågor längs marken.
  • Man i gul skjorta och vattenslang. Mannen sprutar vatten ner i marken. Bredvid honom brinner skog.

 

Det genomfördes även en naturvårdsbränning i Jönköpings län under torsdagen – dock utanför projektet Life Taiga. Här brändes 4 hektar inom Hökensås naturvårdsområde.

Här kan du läsa mer om den naturvårdsbränningen.

 

» Till nyhetsarkivet