In English

Lyckad bränning i Färnebofjärdens nationalpark

maj 10 11:09 av kommunikationsansvarig

Länsstyrelsen i Gävleborg genomförde sin första bränning för i år i Färnebofjärdens nationalpark. Under dagen brändes ungefär 14 hektar barrblandskog på en halvö som går ut i Dalälven. Målsättningen var att få bort gran och att skapa en brandpräglad tallskog med brandljudade tallar.

Vad är då brandljud?

Brandljud är en stamskada på ett träd som orsakats av värmen från en skogsbrand. Barken faller av och trädet ved blottas. Om trädet överlever branden börjar skadan övervallas, eller lagas, med kåda och ny bark.

I Färnebofjärden finns många ovanliga vedlevande skalbaggar som gynnas av den döda ved som skapats.

-Resultaten av måndagens naturvårdsbränning ser ut att ha blivit lyckade vid en första anblick. Nu pågår efterbevakning till dess att brännan varit rökfri i tre dagar säger Andreas Wedman, regional projektledare för Life Taiga i Gävleborg.

 

  • Sotigt och rökigt skogslandskap
    Efter bränningen.
  • Fotograf filmar man som tänder eld med eldkanna.
    SVT Gävleborg var med och gjorde ett nyhetsinslag om bränningen i Färnebofjärden.
  • Grupp med människor i skog vid sjö.
  • Grupp emd människor utspridda i skog. Eld i bakgrunden.
  • Grupp med människor i skog där det brinner i bakgrunden.
» Till nyhetsarkivet