In English

Vädret en avgörande faktor

apr 01 10:07 av kommunikationsansvarig

Från två naturreservat i Västmanland tickar det var femte minut in uppgifter om hur hög luftfuktighet och vilken temperatur det är just där. Informationen kommer från de väderstationer som Länsstyrelsen har ställt på plats i naturreservaten. Stationerna mäter även lufttryck, nederbörd, vindstyrka och vindriktning på platsen – alla viktiga faktorer i arbetet med naturvårdsbränning.

Prognoser och väderdata från SMHI används också men eftersom den informationen representerar en yta på 11 gånger 11 kilometer kan en väderstation ge detaljer som annars kan missas.

 

Vinterklädd man vid väderstation på myr. Bredvis står en fyrhjulig motorcykel.
Dan Käll ställer upp en väderstation i naturreservatet Stora Flyten där en naturvårdsbränning planeras under 2016.

 

-Regn faller väldigt lokalt och det kan vara svårt att veta hur det ser ut just där vi vill naturvårdsbränna. När vi har en mätare i direkt anslutning till bränningsområdet kan vi göra bättre uppskattningar av upptorkningsgraden i markskikten. Vi får även lokal statistik över hur luftfuktigheten varierar över dygnet vilket är väldigt värdefull information när vi planerar bränningsdagen, säger Mats Harrysson som är regional projektledare för Life Taiga i Västmanland.

 

 

Vinterklädd man vid väderstation.
Alla detaljer på väderstationen justeras.

 

Väderstationen gör även nytta under själva bränningsdagen. Om det sker förändringar i det prognostiserade vädret upptäcks det tidigt. Utifrån den information som stationerna levererar kan sen naturvårdsbrännarna anpassa hur de antänder och på så vis styra hur intensiv bränningen blir.

Det är inte bara i Västmanland projektet Life Taiga använder sig av väderstationer. De finns i bland annat i Dalarna, Gävleborg och i Västernorrlands län. Inför årets säsong planerar Länsstyrelsen i Kalmar att placera ut sin första station i naturreservatet Allgunnen.

-Det är viktigt att vi får koll på nederbördsmängden som kan ha stora lokala variationer. Det kan vi också få till exempel med en vanlig regnmätare som någon i  närområdet hjälper oss att läsa av och rapportera in. Men i vissa områden går inte det att lösa och då är en väderstation en bra lösning. Vi sparar tid och pengar om vi slipper åka ut för att kontrollera detta, säger Erik Nordlind, projektledare för Life Taiga i Kalmar län.

 

Skåp på väderstation är öppen. Inne syns teknisk apparatur.
» Till nyhetsarkivet