In English

Light and Fire besöker Taiga

mar 17 10:40 av kommunikationsansvarig

Under två dagar har Tuomas Haapalehto, Rauli Perkiö och Henrik Lindberg från det finländska Life-projektet Light and Fire varit på besök i Västerås.

Light and Fire är ett finländskt riksomfattande Life-projekt där statlig, privat och företagsägd mark för första gången vårdas i ett och samma projekt. På havsstrandängar, dyner, åsar, hedar och i andra solexponerade miljöer utförs naturvårdbränningar, träd röjs, hotade arter omplanteras och främmande arter elimineras. Projektet drog igång 2014 och kommer att pågå fram till och med 2020.

Anledningen till besöket är att Taiga-projektet planerar att genomföra en workshop tillsammans med Light and Fire. Workshoppen kommer att hållas i oktober på Lammis biologiska station strax väster om Lahtis. Tanken är att länder som idag inte utför kontrollerade naturvårdsbränder som skötselmetod ska få möjlighet att lära sig samt diskutera nyttan av naturvårdsbränning.

Förutom planeringen av workshoppen bjöds även gästerna på ett besök i Hälleskogsbrännans naturreservat samt besök i ett utrustningsförråd.

 

 

 • Andreas Wedman, regional projektledare för Life-Taiga i Gävleborgs län.
 • Life-Taigas biträdande projektledare Erik Andersson.
 • Fredrik Lundin, regional projektledare för Life-Taiga i Dalarnas län.
 • Henrik Lindberg från finländska Life-projektet Light and Fire.
 • Life-Taigas egna dalahäst.
 • Studiebesök i naturreservatet Hälleskogsbrännan. Förvaltare Jan-Inge Tobiasson berättar om skogsbranden och naturreservatet.
 • Planering av workshop.
 • Workshoppen kommer att genomföras hösten 2016.
 • Light and Fires logga.
 • Projektledare för Life-Taiga är Niclas Bergius.
 • Planering i full gång.
 • Rauli Perkiö från finländska Life-projektet Light and Fire.
 • Workshoppens planeringsmöte hölls i Västerås.
 • Tuomas Haapalehto från finländska Life-projektet Light and Fire.
» Till nyhetsarkivet