In English

Inte bara naturvårdande bränningar

feb 22 10:58 av kommunikationsansvarig

I Life Taiga är naturvårdsbränning den dominerande åtgärden för att skapa och bevara värdefull natur. En annan åtgärd, som bara genomförs av Länsstyrelsen i Dalarna, är skapande av sandblottor eller sandfläckar som det även kan kallas i vissa delar av landet.

Sandblottor är ytor med synlig sand mitt bland växtlighet. De är värdefulla för många insekter som lever och förökar sig här. Insekterna blir i sin tur mat åt många fåglar. Sandblottor är även viktiga för en del växter som till exempel mosippa.

Åtgärdens första steg är att skapa gläntor för att få in mer ljus och värme. Det görs genom att fälla en del träd, ett arbete som sker under vintern. Det andra steget är att ta bort det tjocka humuslagret som ofta täcker den fina sanden. Det arbetet kommer främst att göras med grävmaskin som försiktigt skalar av lagret med växtlighet i de gläntorna där träden fällts. I ett tredje steg kan dessutom en naturvårdsbränning genomföras i området.

Under projektperioden kommer Länsstyrelsen i Dalarna att genomföra den här typen av åtgärd i tre dynområden med flygsand. Flygsand är sand som flyttas av vinden över tid i ett visst område. De områden som berörs är så kallade Natura2000-områden, områden som Länsstyrelserna har i uppdrag att sköta.

 

 • Gula skidor lutade mot en trädstam.
  Taigas projektledare i Dalarna, Fredrik Lundin, använder sig av dylika färdmedel i terrängen.
 • Snötäckt mark i en solig glänta.
  Förberedelser för att skapa en sandblotta i en skogsglänta.
 • Sandig grop bland gräs.
  Flygsand under tjockt humuslager.
 • Snötäckt mark i solig glänta.
  Förstorad stormfällningslucka.
 • Man med kartaställning på magen och skidstav i handen.
  Projektledare Fredrik Lundin på väg till åtgärdsområde på skidor.
» Till nyhetsarkivet