In English

Helikopter kan bli nödvändig för frakt av utrustning

feb 18 14:23 av kommunikationsansvarig

Solen strålade över naturreservatet Stora Flyten när Mats Harrysson, regional projektledare för Life Taiga i Västmanland, undersökte förutsättningarna i området inför sommarens planerade naturvårdsbränning. Naturreservatet ligger mellan Gunnilbo och Virsbo på gränsen mellan Skinnskattebergs och Surahammars kommuner. Det är ett i stort sett opåverkat myrområde med ett flertal fastmarksholmar. Vandringsleden Bruksleden går igenom naturreservatet men i övrigt är stigarna få och det finns inga bilvägar.

 

 

Snöigt myrlandskap i blekt solsken.
Foto Alf Ericson

Under dagen kunde Mats och hans kollega, Alf Ericson från Länsstyrelsen i Västmanland, konstatera att området är väldigt otillgängligt. Så pass att man kanske väljer att använda sig av helikopter för att forsla in den utrustning som behövs vid bränningen. Ett sådant val, när terrängen är så svårframkomlig som i Stora Flyten, skulle innebära att både tid och personal kan sparas i det förberedande arbetet. Vad beslutet blir återstår att se.

 

Man kör fyrhjulig motorcykel genom snöig skog.
Foto Alf Ericson
» Till nyhetsarkivet