In English

Åtgärder för att gynna nipsippa i Krångens naturreservat

jan 20 9:09 av kommunikationsansvarig

Under hösten 2015 startade Länsstyrelsen i Västernorrland arbetet med att förbättra livsmiljön för nipsippa i Krångens naturreservat utanför Ramsele. Björk och gran har avverkats och forslats bort inför sommarens planerade naturvårdsbränning.

 

Fyra lila blommor med gula pistiller.

Foto: John Granbo

Nipsippan (Pulsatilla patens) är en blålila vårblommande ört som bara förekommer på ett fåtal ställen i Sverige, i Ramsele socken i Ångermanland och på norra och mellersta Gotland. Släktet Pulsatilla består av fleråriga örter som är mer eller mindre silkeshåriga. Stjälken är ogrenad och har en bladkrans bestående av smala flikar nedanför den enda blomman. Gamla plantor växer ofta i tuvor.

 

Granar som står tätt bland tallar.

Foto: John Granbo

Krången är ett litet skogsreservat strax utanför Ramsele i Sollefteå kommun. Naturreservatet domineras av 130-årig tallskog i en sydsluttning. Här växer lingon, blåbär, ljung, kråkbär och skavfräken.

Det finns uppgifter från 1960-talet om att det då fanns femtio till hundra exemplar av nipsippa i området. Efter en gallring av skogen på 1970-talet ökade antalet till flera hundra. Sannolikt beroende på ljusare förhållanden och lättare markstörning.

Nipsippans befintliga växtplats inom Krångens naturreservat är idag cirka 1000 kvm stor. Här finns mestadels äldre plantor eftersom mark- och humusskiktet är för tätt och tjockt för nyetablering av nya plantor. Inom projektet ska växtplatsen utökas. En röjning av gran och björk har gjort under hösten 2015 och till sommaren planeras en naturvårdsbränning. Den genomförs för att minska på humusskiktet och för att skapa partier med öppen mineraljord i syfte att förbättra förutsättningarna för att nya nipsippor ska kunna gro i Krången.

 

En man i orange röjutrustning bland granar.

Foto: Lars Kårén

» Till nyhetsarkivet