In English

En dag i Nyköping i bränningens tecken

feb 24 8:38 av kommunikationsansvarig

Länsstyrelsen i Södermanlands län anordnar ett seminarium om naturvårdsbränning i länet den 1 april. Seminariet finansieras inom ramen för projektet Life Taiga och riktar sig till räddningstjänst, skogsbolag och naturvårdare framför allt i Södermanlands län.

Dagen inleds med en presentation av Lars Ove Wikars, biolog och tidigare forskare vid SLU, om brandens betydelse för våra barrskogar.

Övriga punkter under dagen berör bland annat:

  • Genomförda och planerade bränningar
  • Räddningstjänstens behov
  • Bränning under eldningsförbud
  • Gemensamma projekt och samarbeten

Sista anmälningsdag är 18 mars.

» Till nyhetsarkivet