In English

Taiga på projektgruppsträff i Västerbottens län

okt 11 12:03 av kommunikationsansvarig

Tre dagar i oktober samlades de 14 län som deltar i EU-projektet Life Taiga på en träff i Västerbottens län. Med på träffen var även representanter från Uppsala län, Gotlands län och Västra Götalands län. Flera brandfält besöktes varvat med föreläsningar och diskussionspass.

Västerbottens län bjöd på både regn, sol, snö och vacker natur under projektresan. Gruppen samlades i Umeå för att åka vidare och göra ett första stopp i Sjulsmyrans naturreservat. Här har naturvårdsbränningar genomförts vid tre tillfällen, 2011, 2015 och 2018. Ytterligare bränningar är planerade i naturreservatet. Bland annat har vissa ungskogsområden röjts och glesats ur inför framtida bränningar. Flera insektsinventeringar är gjorda i den brända områdena. Bland annat har fynd av korthårig kulhalsbock, grov tallkapuschongbagge, sotsvart praktbagge och rökdansfluga hittats. Och vid en hackspettsinventering i april 2019 konstaterades att minst tre revir med tretåig hackspett fanns i området.

Sedan bar färden av mot Ekorrsele som var utgångsläge och övernattningsplats för resten av träffen. Efter inkvartering i enkla flerbäddsstugor samlades hela gruppen för föreläsningar av Anders Granström, SLU, och David Rönnblom, Pyrola AB.

 

  • Gula asplöv i morgonsol. I bakgrunden en grupp människor.
  • Utsikt över skog och berg.
  • Träd med mansstort hål igenom stammen. En kvinna med orange jacka syns i hålet. En man med blå jacka står bredvid.
  • Grupp med människor på en grusad parkering.
  • En grupp människor framför en informationstavla på en stolpe i skogen.
  • Grupp människor bland träd i en skog.

 

Dag två bjöd på bästa möjliga fältväder för oktober månad. Solen strålade, det var vindstilla och termometern visade på några minusgrader. Asplöv föll så som ett stilla regn. Efter en frukost runt öppen eld for hela sällskapet till Tjäderbergets naturreservat. I Tjäderberget har Länsstyrelsen i Västerbottens län genomfört naturvårdsbränningar vid tre tillfällen, 2009, 2014 och 2016. Naturreservatet gränsar mot SCA:s mångfaldspark där skogsbolaget har gjort ett flertal egna bränningar. Området består av relativt opåverkad skog som till största delen är starkt brandpåverkat. I en tallstubbe inne i naturreservatet finns spår av sex vildbränder.

Efter lunch bar det av lite längre norrut till Stavalidens naturreservat. Skogen i området domineras av tallar i 150-årsåldern men här finns inslag av at 300-åriga tallar och även enstaka tallar med en ålder på närmare 450 år. Tre olika vildbränder har kunnat dateras från området, 1688, 1808 och 1839. Under 2018 genomförde Länsstyrelsen i Västerbottens län en naturvårdsbränning i området.

Dag tre ägnades åt föreläsningar och diskussioner om ett eventuellt nytt Taiga-projekt. Skulle EU ge sitt godkännande till vad som just nu kallas Taiga 2 kommer även Uppsala län, Gotlands län och Västra Götalands län att delta från Sverige. Sannolikt blir ett sådant projekt även gränsöverskridande med Finland och Lettland som partners. Någon gång under mitten av oktober väntas det komma besked från EU om en full ansökan ska skrivas.

 

» Till nyhetsarkivet