In English

Projektträff i Kronoberg

apr 12 12:57 av kommunikationsansvarig

Sara Lamme, regional projektledare, och hennes kollegor i Kronobergs län stod värd för vårens projektledarträff inom Life Taiga. Träffen innebar ett avstamp inför stundande bränningssäsong men även ett tillfälle att blicka ännu längre framåt mot ett nytt nationellt projekt om naturvårdsbränning.

Gruppen besökte ett antal platser där naturvårdsbränningar genomförts under projektperioden.

-Samtliga bränningar hade fina resultat. Tallskogarna hade öppnat upp och bland annat raggbocken har fått nya livsmiljöer, berättar Julia Carlsson, biträdande projektledare för Life Taiga.

 

 • Informationsskyllt i skog.
  Foto: Julia Carlsson
 • En grupp männinskor går på en skogsvag i brännd skog. Sotiga trädstammar ligger på marken.
  Foto: Julia Carlsson
 • En grupp människor står i en utspridda bland tallar och stenar.
  Foto: Julia Carlsson
 • En grupp människor står i skogsgläanta och försöker försöker få sol i ansiktet.
  Foto: Julia Carlsson
 • En kvinna står på en bänk i en skog. Hon har papper i handen.
  Foto: Julia Carlsson

 

Men deltagarna besökte inte bara bränningsområden. En stor del av tiden tillbringades inomhus i livliga diskussioner. Viktiga ämnen som avhandlades var viltstängsel, bränning av myrkanter, antändningsmönster och granbarkborreskador.

-De här träffarna är trevliga och framförallt inspirerande, säger Andreas Wedman, regional projektledare i Gävleborg.

 

 • Spår av insekter som gnagt under barken på ett träd.
  Foto: Julia Carlsson
 • En grupp männinskor går igenom skog med brända träd.
  Foto: Julila Carlsson
 • Tallar med sotiga stammar. Ett tunnt lager snö på marken mellan tallarna.
  Foto: Julia Carlsson

 

Förutom deltagare från de 14 län som är med i projektet Life Taiga var även personal från Länsstyrelsen på Gotland och Länsstyrelsen i Västra Götaland med. De två länen är intresserade att ingå i ett eventuellt nytt EU-projekt om naturvårdsbränning. Planerna finns och en ansökan kommer att skrivas.

 

Text i ringar och fyrkanter som sitter ihop i ett tankeschema.
Foto: Julia Carlsson

 

-Att Gotland och Västra Götaland var med på träffen innebär att Life Taiga sprider den kunskap vi samlat på oss under projektåren som gått. Det betyder även att vi fick tillfälle att prata om vilka förutsättningar och förväntningar de två länen har om vi skulle bli beviljade medel från EU för ett nytt projekt om naturvårdsbränning, säger Niclas Bergius, projektledare för Life Taiga.

» Till nyhetsarkivet