In English

Året lider mot sitt slut

dec 27 13:47 av kommunikationsansvarig

När 2018 nu närmar sig sitt slut har stunden kommit till att ta en titt i backspegeln. Life Taigas projektledare Niclas Bergius summerar året på detta vis:

”Life Taigas 14 län har under 2018 som helhet bränt drygt 500 hektar, och detta då under en sommar som uppvisat en mycket torr och varm väderlek kombinerat med ett stort antal vildbränder. Detta har kraftigt reducerat bränningssäsongens längd.

Ovanstående får anses vara en mycket avsevärd prestation som bara för 10 år sedan skulle ha setts som i det närmaste omöjlig. Life Taiga har verkligen lyft begreppet naturvårdsbränning och tydligt visat hur stor effekt det går att få fram genom praktisk och tydligt konkret naturvård om man kraftsamlar och samverkan sker via ett stort antal län.

Stort fokus har under året också legat på olika informationssatsningar, främst då via anläggande av informationsstigar, byggande av utomhusmuseum, fältbesök och diverse skyltmaterial. Vi har även fungerat som inspiratör och kunskapsbank för uppbyggande av kompetens inom naturvårdsbränning i Danmark och Lettland.

Förutom ovanstående har flera personer från projekt Taiga på ett mycket förtjänstfullt och betydande sätt deltagit i bekämpandet av flera av de stora vildbränderna som nämnts ovan. Förutom bidragande av stor och viktig kunskap parat med mycket erfarenhet har även en stor mängd brandsläckningsutrustning från projektet ställts till räddningsledningarnas förfogande runt om i landet. Efter genomförda insatser har stort beröm getts till Taigas viktiga och betydelsefulla deltagande i detta arbete.”

 

Nu önskar vi alla i projektet Life Taiga ett gott nytt brännings-år!

» Till nyhetsarkivet