In English

Taiga kickar igång bränningssäsongen

apr 27 15:10 av kommunikationsansvarig

April börjar närma sig sitt slut och säsongen för när det är möjligt att naturvårdsbränna närmar sig. Tolv av de fjorton deltagande länen i Taiga-projektet har därför samlats på Naturvårdsverket i Stockholm för att under två dagar gemensamt starta upp säsongen inför projektets andra år.

Naturvårdsbränning på andra sidan Atlanten

Efter en kort introduktion av projektledningen berättade Walker Thornton om naturvårdbränning i Nordamerika.

Walker Thornton är född och uppvuxen i USA. Han har lång erfarenhet av naturvårdsbränning, eller skogsvårdsbränning som han kallar det, från Nordamerika. Han är numera pensionerad och har flyttat till Sverige och Hälsingland med sin svenska fru.

Thornton berättar att den största delen av marken i USA är privatägt och för att bränna krävs nära och bra kontakt med markägarna. Den mark som ändå är statlig ägs av National Park Service, United States Forest Service, United States Fish and Wildlife Service, Bureau of Indian Affairs, Bureau of land Manegements och organisationen The Nature Conservancy.

Han berättade vidare att i Nordamerika är det stora skillnader i hur många hektar man bränner per dag. Och att kostnaden per bränd hektar varierar.

Brandfält och storskalig inventering

Efter lunch tog Lars-Ove Wikars vid. Wikars är entomolog på SLU och ligger bland annat bakom ett åtgärdsprogram för att förbättra bevarandearbetet och öka kunskapen om brandinsekter i boreal skog. Han berättade för de samlade projektledarna inom Taiga om brandfält över tid och om resultat av storskalig inventering av brända områden. Både inom skyddade områden, som naturreservat, och FSC-områden. Skogsbruk enligt FSC innebär hänsyn till miljön, till de som arbetar i skogen och till lokalbefolkningen, men även till att skogsbruket är ekonomisk hållbart.

Sibirien

Mellan Lars-Ove Wikars två punkter klämde Niclas Bergius, från Länsstyrelsen I Västmanland och projektledare i Life Taiga, sig in och berättade om en studieresa till västra Sibirien. Resan dit var för att lära sig mer om branddynamik.

 

 • Storskärmsbild på cirkel som brinner.
  Bild som Walker Thornton visade från en bränning i Nordamerika.
 • Skäggig man i färgglad tröja lyssnar intensivt.
 • Man i brun cardigan sneglar åt sidan.
 • Bord med informationsblad.
 • Man pekar på text på en storbildsskärm.
  Walter Thornton berättar om bränning i Nordamerika.
 • Man med rutig skjorta framför grupp av åhörare.
  Lars-Ove Wikars berättar om insekter som gynnas av en brand.
» Till nyhetsarkivet